Formalna osnova moderne arhitekture

Prijevod s engleskog: Marko Gregorić

Doktorski rad Formalna osnova moderne arhitekture donosi ključan uvid u formiranje Eisenmanove teoretske misli, temeljene na tradiciji europske formalističke estetike čiji korijeni dopiru do Kanta, što opisuje Pier Vittorio Aureli u predgovoru ovog izdanja. Oslanjanjem na takvo teoretsko tlo, Eisenman je ponudio originalno čitanje moderne arhitekture, ne kao prekretnice, već kao kontinuiteta razvoja pitanja autonomnog formalnog izraza u arhitekturi.

Biblioteka DOBROLET – prostor arhitektonske kritike pokrenuta je 2017. godine u suradnji Društva arhitekata Istre – Società architetti dell’Istria i izdavačke kuće Sandorf s namjerom uvođenja kritičkih teoretskih koncepcija arhitekture u širi misaoni kontekst.