Balkanska ruta

Pojmovnik Balkanska ruta nastoji aktualnom režimu migracija oblikovanom proskribiranim i kriminaliziranim migrantskim kretanjima kroz Hrvatsku, Sloveniju, Srbiju i zemlje okružja, pristupiti putem ključnih pojmova. Abecednim rasporedom tekstova, uputnicama i drugim formalnim i sadržajnim značajkama, on nasljeduje žanrovska obilježja leksikona. Istodobno, on je zbog relativne opsežnosti u elaboraciji pojmova, otvorenosti prema njihovom preispitivanju te odricanja od neutralnosti, bliži zbirci ili zborniku etnografski utemeljenih znanstvenih tekstova. Osim kao zbornik, ovaj se pojmovnik može čitati i kao autorska knjiga s dvadeset i tri međusobno eksplicitno (uputnicama) i implicitno (perspektivama, temama, primjerima) čvrsto povezana poglavlja koja se mogu, ali i ne moraju čitati u slijedu.

 

Pojmovnik Balkanska ruta kolektivno je djelo nastalo u okviru četverogodišnjeg znanstveno-istraživačkog projekta Europski režim iregulariziranih migracija na periferiji EU: od etnografije do pojmovnika (ERIM, 2020-2024) koji je okupio suradnike i suradnice iz Hrvatske, Slovenije i Srbije, s različitih institucija (Institut za etnologiju i folkloristiku, Etnografski institut SANU, Fakultet za socijalni rad u Ljubljani, Filozofski fakultet Sveučilišta u Ljubljani, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu) i iz više znanstvenih disciplina, povezane interesom za etnografska istraživanja režima migracija te angažirane i kritičke perspektive i formate.

 

Knjiga u cjelini poziva na preispitivanje, dekonstrukciju i eksploraciju procesa, pojava i aspekata migracija koje se u domaćoj i inozemnoj literaturi o migracijama često zanemaruju ili se istražuju iz nerijetko sužene perspektive. Primjerice, tekstovi se bave problemom autonomije nasuprot pretpostavljene omnipotentne državne kontrole, temporalnom dimenzijom, strategijama djelovanja aktera kao slobodnih pojedinaca koji su (samo) dijelom ograničeni državnim praksama i sl. Konceptualni uvidi dopunjeni su pažljivo odabranim primjerima iz prakse, odnosno empirijskim materijalima koji pozivaju na šire i kompleksnije promišljanje migracija.

dr. sc. Vedrana Baričević, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagreb

 

 

Pojmovnik donosi novi zamah raspravama o migracijama, označujući ključne pojmove kojima bi se te rasprave mogle i trebale voditi te naznačujući snažnu potrebu kritičkog i političkog čitanja svakodnevnog jezika i znanstvenog aparata. Smješten tematski na periferiju Europske unije, razrađuje mogućnosti istraživanja migracija na takozvanoj balkanskoj ruti, ali ih i povezuje s pitanjima reprodukcije nejednakosti i hijerarhija u političkom diskursu globalnih migracija i izbjeglištva. Radi se o jedinstvenom spoju kritičkog i znanstvenog, esejističkog i poetskog kojim se zahvatila i postojeća znanstvena produkcija o temama  iz ovog područja. Nudeći iscrpnu bazu krosreferenci i unutrašnjih poveznica koje podupiru logičku, semantičku i sadržajnu strukturu, pojmovnik se čita i kao vodič kroz diskurzivni labirint iregulariziranih migracija.

dr. sc. Sanja Potkonjak, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu