Prema kraju

Prema kraju svojevrsni je reader antikapitalističke kritike, implicitni poziv da se sagleda ukupnost čovjekovog povijesnog iskustva, poglavito u prevladavanju prepreka osmišljavanju pravednijeg društva.Što je političko u društvu? Što je ekonomsko i koje su granice ekonomije? Koje su implikacije reprodukcije kapitala na tehnologiju, zajedništvo i ideje? Matko Meštrović demonstrira širinu teorije koja se uvijek nanovo preispituje i preoblikuje kritikom i mijenama društvene, ekonomske i prirodne pojavnosti. Ova je knjiga nastavak autorovog neumornog duha i radoznalosti te vrijedan putokaz o važnosti preispitivanja nekih fundamentalnih obilježja suvremenog života.

-iz recenzije Paška Bilića„U pitanju je pojam čovjeka! Što su njegova bitna svojstva kao prirodnog i društvenog bića? Što je njegov bitak? Njegova istinosnost? Ta se prastoljetna ”filozofska” pitanja moraju nanovo povijesno aktualizirati i budućnosno artikulirati!“Matko Meštrović povjesničar je umjetnosti i društveni teoretičar. Diplomirao i doktorirao temom Teorija dizajna na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Bio je ravnatelj Zavoda za kulturu Hrvatske (1987–92), profesor na Interfakultetskom studiju dizajna (1991–94), znanstveni savjetnik u Ekonomskom institutu (od 1993–2005). Bio je član umjetničke skupine Gorgona, jedan od osnivača i teoretičara Novih tendencija (1961) i član uredništva časopisa Bit-international (1968–72). Zauzima se za unaprjeđivanje industrijske i oblikovne kulture i bavi se problemima suvremenoga društvenog razvoja. Glavna djela: Od pojedinačnog općem (1967/2005), (Obrisi bez obrasca (1978), Teorija dizajna i problemi okoline (1980), Svijet, svijest i zavisnost (1983), Roba i sloboda (1995), Vrijeme zbilje (2002) i Prema novom usmjerenju (2011) i Do kuda? Do kada? (2018). Prvu zbirku pjesama Razaznanja objavio je 2011, a 2019. je u Sandorfu je objavio drugu Ono što nigdje nije (2019) i pripremio treću Hoće li nam budućnost doći?!