Migracijska politika EU

Prevela sa slovenskog: Anita Peti-Stantić

Migracijska politika eu: nove artikulacije isključivanja u 21. stoljeću Tjaše Učakar donosi nove spoznaje na području migracijskih studija i produbljuje razumijevanje migracijske politike Europske Unije kao restriktivne, represivne i u osnovi antieuropske. Koristeći teorijski okvir kritičke teorije migracija, autorica primjenjuje poredbenu povijesnu tekstualnu analizu ključnih dokumenata europske migracijske politike kako bi odgovorila na istraživačko pitanje: kako je moguće da se uz deklarativno humanističko usmjerenje stvara europski aparthejd 21. stoljeća na terenu? Tjaša Učakar pokazuje kako se zametak represivnih mjera i isključivanja nalazi u analiziranim dokumentima i njihovim na prvi pogled afrmativnim diskursima o temeljnim europskim vrijednostima, čuvanju ljudskih života i humanosti.

Tjaša Učakar (1983.) je istraživačica na Odsjeku za sociologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani. U svom se istraživačkom radu prvenstveno bavi proučavanjem migracija i granica, dok njezin širi istraživački interes obuhvaća i pitanja članstva, državljanstva i tuđosti, kojima se bavi uz pomoć konceptualnog aparata kritičke teorije. Godine 2010. diplomirala je sociologiju i geografju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani primivši za svoj diplomski rad Brisanje ili prijenos: borba za interpretaciju izbrisanih studentsku Prešerenovu nagradu Filozofskog fakulteta. Godine 2016. na istom je fakultetu doktorirala sociologiju kulture temom Perspektiva imigracije u Europskoj Uniji: sociološka rekonceptualizacija članstva i pripadanja. Već je tijekom rada na doktoratu radila kao istraživačica na Odsjeku za sociologiju Filozofskoga
fakulteta u Ljubljani, gdje je zaposlena i danas.