Ekonomija za opće dobro

S njemačkoga prevela: Gordana Dragičević


U knjizi Ekonomija za opće dobro Christian Felber nudi potpuno novu viziju ekonomskog modela koju naziva Ekonomija zajedničkih dobara. To nije samo ideja, već i brzorastući međunarodni pokret, ekonomski model u obliku praktičnog i detaljnog nacrta novog načina poslovanja: pristup koji može reducirati štednju, podržati ljudski razvoj i posve promijeniti naš odnos prema svrsi rada i novca.


Christian Felber austrijski je ekonomist i aktivist rođen 1972. godine. Autor je dvadesetak knjiga s temama iz ekonomije, ekologije i održivog razvoja. Pokrenuo je projekt Banke za opće dobro, čiji je sastavni dio i ova knjiga.

The translation was kindly supported by the Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.