Tvorba značenja

Prijevod s engleskog: Diana Nenadić


Tvorba značenja djelo je američkog teoretičara filma Davida Bordwella, autora niza utjecajnih knjiga iz područja opće teorije filma, povijesti filma i filmskoga stila te naratologije. Objavljena 1989, u vrijeme kulminacije multidisciplinarnih pristupa interpretaciji filma, ova knjiga istodobno je povijest filmske kritike, analiza načina na koji kritičari tumače film i prijedlog alternativnog pristupa kritici temeljenoj na tumačenju umjetničkih tekstova kao središnjoj preokupaciji humanističkih znanosti.

Pokazujući kako kritičke institucije ograničavaju i usmjeravaju kritičarsku praksu, prvi dio knjige iscrtava povijest filmske interpretacije, od rada prvih kritičara do uspona akademskih filmskih studija 1960-ih i 70-ih godina. Ilustrirajući svoje uvide nizom primjera iz zapadne (američke, engleske i francuske) prakse, Bordwell analizira i uspoređuje dvije dominantne i suprotstavljene tradicije – eksplikacijsku i simptomatsku kritiku. Drugi dio knjige „pomiruje“ ta dva trenda odgovarajući na pitanje kako interpretacija funkcionira. Bordwell pristupa tumačenju filmova kao konstruktivnom procesu tvorbe značenje i vještini kojom se može ovladati, pri čemu kritičari svih orijentacija podjednako primjenjuju uvriježena retorička umijeća uvjeravanja. Knjiga završava polemički, prijedlogom alternative kritici zasnovanoj na interpretaciji, koju autor prije svega vidi u okretanju problemima forme i stila, odnosno povijesnoj poetici.Ova je knjiga iznimno važan, u mnogome izvoran prinos svjetskoj teoriji i povijesti interpretacije umjetničkih fenomena (svake interpretacije, a posebno one na filmološkom području), od velike spoznajne i obrazovne važnosti za naše suvremene prilike. Tipološko-teorijski pristup, koji usklađuje teorijsku generalizaciju i opservacijsko-empirijski pristup, u trendu je znanstveno najplodnijeg pristupa u suvremenoj filmologiji (i, općenito, humanistici).

Hrvoje Turković
David Bordwell jedan je od najutjecajnijih suvremenih teoretičara i povjesničara filma, sa statusom profesora emeritusa američkog Sveučilišta Wisconsin-Madison, gdje je proveo gotovo cijeli profesionalni vijek. Objavio je brojne članke i knjige iz povijesti, povijesti filmskoga stila, opće filmske teorije te naratologije.